Kim çağırırsa (çağırır) 1.6 android logo

Kim çağırırsa (çağırır) 1.6

Ərizə səsli melodiyalar yaradır (kontaktlardan zəng edənlərin adını səsləndirir) və onları müvafiq əlaqələndirir.